Wat komen we overeen?
Vul een subtitel in

Algemeen

Doet U een boeking via ons, onze of onze website 'fralis.webnode.be' dan volgt u de voorwaarden en overeenkomsten beschreven in dit contract.

Doet u een boeking van het appartement, via andere boekingskantoren dan volgt u hun boekingsvoorwaarden en procedures.

Het maken van een boeking en betalen van voorschot, saldo en waarborg.

Boeken via ons of via onze website wordt hier beschreven kort beschreven in volgorde van de te zetten stappen:

  • U doet een reserveringsaanvraag via de genoemde site, per mail of telefonisch.
  • Wij bezorgen u een offerte en een vraag naar een aantal persoonsgegevens (namen, geboorteplaats en data, adressen, telefoon, nrs. identiteitskaarten, ...).. Uw gevraagde verblijfsperiode wordt gereserveerd in onze boekingskalenders voor een periode van 7 dagen.
  • Indien u ingaat op de offerte stuurt U ons een bevestiging van de reservering en de gevraagde gegevens per mail, binnen de periode van de reservering in onze boekingskalenders (7dagen). U betaald binnen deze 7 dagen eveneens een voorschot van 200 euro (300 euro voor meer dan 1 week, 400 euro voor meer dan 3 weken). Uw reservering zal op dat moment definitief in onze boekingskalenders opgenomen worden.
  • Betaling van het volledige bedrag met een uiterste betaaldatum, normaal uiterlijk zes weken voor je verblijf. Het betaalde voorschot krijgt op dat moment de functie van waarborg. Deze waarborg wordt terugbetaald binnen de 7 dagen na uw verblijf*.
  • Wij bezorgen u alle gegevens en nuttige of gewenste informatie in verband uw verblijf.

* Het voorschot dat vanaf de betaling van het volledige saldo als waarborg geld, wordt teruggestort binnen 7 dagen na uw verblijf met aftrek van eventuele (aanzienlijke) schade die veroorzaakt is aan het appartement of de inboedel, tijdens uw verblijf. Deze schade wordt steeds in overleg met beide partijen bepaald.

U dient zelf steeds zorgvuldig de gegevens op de formulieren die wij u (terug)sturen na te kijken op fouten en deze zo snel mogelijk te melden, via telefoon of mail.

Annuleren of wijzigen van reservering of boeking

Bij wens tot wijziging of annulering van uw reservering na het betalen van het voorschot, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon of mail. Uw wijzigingen worden, indien mogelijk, onmiddellijk opgenomen en U ontvangt indien van toepassing een aangepaste offerte. Bij annulatie wordt het voorschot onmiddellijk terugbetaald.

Indien u wenst uw boeking te wijzigen of annuleren na betaling van volledige bedrag, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon of mail, uiterlijk drie weken (6 weken bij langere boeking dan 1 week) voor uw voorgenomen verblijf. Uw boeking wordt aangepast, indien mogelijk, of geannuleerd. Het saldo én het voorschot wordt onmiddellijk terugbetaald.

Bij een annulatie die nadien gebeurt, wordt het saldo teruggestort, maar het voorschot (200 of meer, euro) weerhouden als factuuronkosten.

Indien U niet komt opdagen voor het geplande verblijf in onze eigendom, zonder voorafgaande verwittiging, zal U slechts aanspraak kunnen maken op terugbetaling van ½ van het totale bedrag (waarborg en totale bedrag), als geleden schade en factuuronkosten.

Uw verplichtingen

U stemt ermee in om de handleidingen in verband met het gebruik van de woning te volgen. Deze vind U in de informatiemap die voor U klaarligt in de woning.

U stemt ermee het pand en de inrichting, met inbegrip van alle voorwerpen, actief in goede staat te houden.

U gaat ermee akkoord eventuele door U veroorzaakte schade aan het pand en de inrichting met inbegrip van alle voorwerpen te vergoeden. Deze schade wordt op een redelijke manier bepaald en bij de terugbetaling van de waarborg geregeld. U brengt ons zelf nog tijdens Uw verblijf via telefoon of mail op de hoogte van veroorzaakte schade.

U veroorzaakt geen (geluids-)overlast of andere hinder (alles wat redelijkerwijs kan worden beschouwd als een hinder of overlast) voor ons of voor één van de andere bewoners in hetzelfde gebouw of aangrenzende gebouwen. Er is geen luidruchtige muziek of ander opvallend storend lawaai toegelaten. Tussen 23.00u en 07.00u blijft het rustig tot stil in het appartement.

U stemt ermee in om zelf alle nodige maatregelen te nemen om uw persoonlijke eigendommen te beschermen terwijl U in het pand verblijft, met inbegrip van verlies, diefstal en beschadiging van bagage of ander eigendommen en gezondheid.

U stemt ermee in om niet meer mensen of huisdieren in de woning te laten verblijven dan afgesproken, bij de boeking.

U gaat ermee akkoord om ons of een vertegenwoordiger van ons, de toegang tot de woning op elk redelijk tijdstip toe te laten tijdens uw verblijf in het kader van essentiële reparaties, in geval van nood of om ervoor te zorgen dat u voldoet aan onze afspraken en overeenkomsten.

Onze verplichtingen

Wij zullen alle inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat u een plezierige en onvergetelijke vakantie hebt, zoals ze voorgesteld wordt in onze website of de andere verhuursites. Als U toch een reden tot klachten hebt, gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Op die manier kunnen wij zo snel mogelijk (hopelijk nog tijdens Uw verblijf) corrigerende maatregelen treffen.